Czytanie nagłówków żądania jako obiekt w ASP.NET Core

Odczytywanie nagłówków jest standardową operacją w ASP.NET Core i jest używane od wieków. Napisałem nawet post podsumowujący wszystkie metody przekazywania parametrów: ASP.Net Core in .NET 5 – przekazywanie parametrów do akcji. W ASP.NET Core wprowadzono przydatne atrybuty do obsługi parametrów w metodach kontrolera, takich jak [FromQuery] lub [FromHeader]. Ale czy istnieje sposób na użycie tych… Continue reading Czytanie nagłówków żądania jako obiekt w ASP.NET Core

Read request headers as an object in ASP.Net Core

Reading headers is a standard operation in ASP.NET Core and has been around for ages. I even wrote a post summarizing all methods of passing parameters: ASP.NET Core in .NET 5 – pass parameters to actions. ASP.NET Core introduced handy attributes to handle parameters in controller methods, like [FromQuery] or [FromHeader]. But is there a way… Continue reading Read request headers as an object in ASP.Net Core