Czytanie nagłówków żądania jako obiekt w ASP.NET Core

Odczytywanie nagłówków jest standardową operacją w ASP.NET Core i jest używane od wieków. Napisałem nawet post podsumowujący wszystkie metody przekazywania parametrów: ASP.Net Core in .NET 5 – przekazywanie parametrów do akcji. W ASP.NET Core wprowadzono przydatne atrybuty do obsługi parametrów w metodach kontrolera, takich jak [FromQuery] lub [FromHeader]. Ale czy istnieje sposób na użycie tych atrybutów i odczytanie nagłówków jako własny obiekt? Zobaczmy.

Tak wygląda standardowa metoda kontrolera.

  // POST: weatherForecast/
  [HttpPost]
  public IActionResult Post([FromBody] WeatherForecast forecast, [FromHeader] string parentRequestId)
  {
    try
    {
      Console.WriteLine($"Got a forecast for data: {forecast.Date} with parentRequestId: {parentRequestId}!");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e);
      return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }
      
    return new AcceptedResult();
  }

W tym przykładzie [FromBody] oznacza, że forecast zostanie odwzorowana na obiekt z treści żądania, a [FromHeader] oznacza, że parentRequestId zostanie pobrany z nagłówka. To działa świetnie, ale jak zmapować więcej nagłówków, najlepiej jako osobny obiekt?

Spójrzmy na ten kod:

  // POST: weatherForecast/multipleHeaders
  [HttpPost("multipleHeaders")]
  public IActionResult Post([FromHeader] ForecastHeaders forecastHeaders)
  {
    try
    {
      Console.WriteLine($"Got a forecast for city: {forecastHeaders.City}," +
                $"temperature: {forecastHeaders.TemperatureC} and" +
                $"description: {forecastHeaders.Description}!");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e);
      return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
    }

    return new AcceptedResult();
  }

AForecastHeaders wygląda tak:

  public class ForecastHeaders
  {
    [FromHeader]
    public string City { get; set; }

    [FromHeader]
    public int TemperatureC { get; set; }

    [FromHeader]
    public string Description { get; set; }

    [FromQuery]
public string Sorting { get; set; } }

Czy zauważyłeś, że użyłem [FromHeader] zarówno w deklaracji parametrów metody kontrolera, jak i w mojej własnej klasie?

Teraz prześlijmy żądanie z Postmana.

Wynik? Czy Ciebie zdziwił tak samo jak mnie? 😀

Zadziałało!

Wszystkie nagłówki zostały poprawnie zmapowane jako obiekt. Zwróć uwagę, że sortowanie również zostało zmapowane, nawet jeśli pochodzi z parametru zapytania, a nie z nagłówka. Udowadnia to to, że możesz połączyć te dwa podejścia, jeśli w ogóle ma to sens.

Cały zamieszczony tutaj kod jest dostępny na moim GitHub – sprawdź.

Nie wiem tylko czy to błąd czy ficzer… ale mi się podoba! ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *