Adding an Entity Framework Core 5 to an existing database

Entity Framework Core 5 is a light and easy to use ORM, that let you use the database without writing any SQL commands. Built-in mechanisms will translate your LINQ queries on your entity classes to SQL queries and return mapped objects. Here is an article about adding EF Core with migrations to an empty database: PrimeHotel… Continue reading Adding an Entity Framework Core 5 to an existing database

PrimeHotel – dodanie Entity Framework Core 5 w .NET 5

Przyjrzyjmy się, jak wprowadzić Entity Framework Core 5 w projekcie ASP.NET Core w .NET 5. Zaczniemy od pustej bazy danych, w której mamy pełne pole do popisu i możemy dodawać tabele tak, jak chcemy. W tym poście będziemy pracować z projektem PrimeHotel, który stworzyłem do celów edukacyjnych. Wszystko to jest dostępne w moim GitHub, więc… Continue reading PrimeHotel – dodanie Entity Framework Core 5 w .NET 5

PrimeHotel – adding Entity Framework Core 5 in .NET

Let’s have a look at how to introduce Entity Framework Core 5 in ASP.NET Core project in .NET 5. We will start from an empty database, where we have a clean slate and can add tables the way we want. In this post we will work with the PrimeHotel project, that was created for learning… Continue reading PrimeHotel – adding Entity Framework Core 5 in .NET

PrimeHotel – przekazywanie parametrów do akcji – zadania

To jest post z zadaniami do zrobienia, jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat ASP.NET Core w .NET 5. Ten wpis dotyczy przekazywania parametrów do akcji kontrolera, co jest niezwykle ważne do opanowania podczas tworzenia mikro-serwisów. Nie musisz zaczynać od zera, możesz bazować na projekcie PrimeHotel, stworzonym specjalnie do celów edukacyjnych. Możesz pobrać go na… Continue reading PrimeHotel – przekazywanie parametrów do akcji – zadania

PrimeHotel – passing parameters to actions – assignments

This is a post with assignments to do if you would like to check your knowledge about ASP.NET Core in .NET 5. This one is about passing parameters to controller actions, which is a crucial thing to master when developing micro-services. You don’t need to start from scratch, you can base on a PrimeHotel project,… Continue reading PrimeHotel – passing parameters to actions – assignments

PrimeHotel – jak uruchomić projekt

W tym poście poprowadzę Cię przez proces pobierania i uruchamiania mojego projektu – PrimeHotel. Jest to projekt stworzony do celów edukacyjnych, dzięki czemu masz swobodę wprowadzania zmian, klonowania projektu i wykorzystywania go do wszelkich działań niekomercyjnych. Jest to średniej wielkości serwis reprezentujący system do zarządzania hotelem. Przechowuje rezerwacje użytkowników, profile użytkowników i zapisuje je w… Continue reading PrimeHotel – jak uruchomić projekt

PrimeHotel – how to run this project

In this post, I will guide you through the process of downloading and running my project – PrimeHotel. It is a project created for learning purposes so you are free to contribute, clone, and use it for any non-commercial activity. It is a medium-sized service, that represents a hotel management system. Is holds user reservations,… Continue reading PrimeHotel – how to run this project

.NET 5 – jak zacząć

Chciałbyś nauczyć się programować w .NET i dowiedzieć się co potrafi platforma od Microsoft? Jakich narzędzi użyć i od czego zacząć? Dobrze trafiłeś! Wyjaśnię Ci wszystko krok po kroku. Co to jest .NET? .NET jest to platforma programistyczna stworzona przez Microsoft. A oto najważniejsze jej cechy: można pisać w wielu językach: C#, F# oraz VB.NET… Continue reading .NET 5 – jak zacząć