PrimeHotel – dodanie Entity Framework Core 5 w .NET 5

Przyjrzyjmy się, jak wprowadzić Entity Framework Core 5 w projekcie ASP.NET Core w .NET 5. Zaczniemy od pustej bazy danych, w której mamy pełne pole do popisu i możemy dodawać tabele tak, jak chcemy.

W tym poście będziemy pracować z projektem PrimeHotel, który stworzyłem do celów edukacyjnych. Wszystko to jest dostępne w moim GitHub, więc możesz go pobrać bezpłatnie. Zobacz także ten post, aby dowiedzieć się jak uruchomić ten projekt: PrimeHotel – jak uruchomić projekt.

Czym jest Entity Framework Core

Entity Framework Core 5 to lekka, rozszerzalna, otwarta i wieloplatformowa wersja popularnej technologii dostępu do danych Entity Framework. EF Core jest obiektowym mapperem (O/RM), umożliwia programistom pracę z bazą danych przy użyciu obiektów .NET i eliminuje potrzebę korzystania z większości kodu dostępu do danych, który zwykle muszą pisać. Oznacza to koniec pisania komend w SQL. Sprawdza się doskonale w większości przypadków, jednak gdy trzeba pracować z dużą ilością danych, prawdopodobnie lepiej będzie napisać własne polecenia SQL.

Dodanie Entity Framework Core

Dodawanie EF Core 5 do projektu ASP.NET Core jest bardzo proste. Zacznij od instalacji pakietów NuGet:

  • Microsoft.EntityFrameworkCore
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Po zakończeniu dodaj PrimeDbContext do folderu Models, który wyglądałby następująco:

Teraz musimy dodać klasę Room, która reprezentowałaby encję pokoju, z tabeli Rooms.

Teraz zajmiemy się częścią konfiguracyjną. Użyjmy pustej bazy danych, która jest hostowana przez nas lokalnie. Najłatwiejszym sposobem jest zainstalowanie SQL Server w wersji Express i skonfigurowanie jej lokalnie. Możesz jednak skonfigurować serwer bazy danych w kontenerze docker. Sprawdź mój post, jak to zrobić: Set up a SQL Server in a docker container.

W pliku appsettings.json musimy wpisać nasz connection string. Powinien on wyglądać podobnie jak tutaj:

A teraz przejdźmy do pliku Startup.cs, gdzie musimy skonfigurować EF Core, aby używał naszego connection stringa. W metodzie ConfigureServices dodaj następujący wiersz:

Zauważ, że użyłem nazwy HotelDB, która jest nazwą mojego connection stringa z pliku appsettings.json. To ważne, żeby te dwie wartości do siebie pasowały.

Wykonaliśmy już większość kluczowych rzeczy, ale potrzebujemy czegoś, co stworzyłoby tabele w bazie danych z naszego PrimeDbContext. Do tej pory mamy tylko jedną, ale nadszedł właściwy czas na wprowadzenie mechanizmów migracji.

Dodanie migracji w EF Core

Migracje w EF Core bazy danch pozwalają wprowadzać zmiany w bazie danych tak, aby była ona aktualna z kodem aplikacji, które ją używa. Jest to bardzo istotny mechanizm, ponieważ zmiany w strukturze bazy danych wprowadzane są dość często, nawet przez wielu programistów, więc potrzebujemy uniwersalnego mechanizmu, żeby te zmiany śledzić i wprowadzać. 

Dodawanie pierwszej migracji niewiele różni się od dodawania kolejnych. Musisz otworzyć okno terminala w lokalizacji projektu i wykonać polecenie:

Po pomyślnym wykonaniu tego polecenia zostanie wygenerowany plik migracji, w którym można sprawdzić, jakie zmiany zostaną zastosowane.

W tym pliku znajdziesz dwie metody: Up i Down. Reprezentują zmiany, kiedy migracja zostanie zastosowana i kiedy zostanie wycofana.

Ostatnią rzeczą do zrobienia jest uruchomienie aktualizacji bazy danych. Byłoby wspaniale, gdyby nasze zmiany były sprawdzane i stosowane przy każdym uruchomieniu projektu. Zobaczmy zatem, jak możemy to osiągnąć. Przede wszystkim przejdźmy do pliku Startup.cs i utwórzmy metodę.

Ta metoda wykorzysta wbudowany mechanizm wstrzykiwania zależności do pobrania instancji naszego PrimeDbContext i użycia jej do uruchomienia migracji bazy danych. Uruchomione zostaną tylko te, które nie zostały jeszcze zastosowane.

Pozostaje jeszcze jedna linia do dodania w metodzieConfigure, na samym dole.

Jeśli spojrzymy na bazę danych, zobaczymy, jakie migracje zostały zastosowane. Tabela __EFMigrationsHistory zostanie utworzona automatycznie przez Entity Framework Core.

Używanie EF Core 5

Gdy mamy już wszystko na miejscu, odpowiednią konfigurację i migracje baz danych, możemy zacząć korzystać z mechanizmu O/RM.

Wszystkie operacje na tabelach w EF Core muszą przejść przez PrimeDbContext. Korzystanie z niego jest bardzo proste, gdy zarejestrujemy go w klasie Startup.cs, będzie on dostępny w dowolnej klasie do wstrzyknięcia i użycia. Spójrz na ten przykład prostych operacji CRUD w RoomController.

Zauważ, że w EF Core każda metoda ma wersję asynchroniczną. Wykorzystanie asynchroniczności jest dobrym pomysłem. W ten sposób Twój kod będzie szybszy i może być uruchamiany wydajniej z wieloma innymi żądaniami równolegle.

Ważne rzeczy, o których należy pamiętać:

  • możemy wyszukiwać kolekcje encji w sposób, w jaki chcemy z LINQ, używając Where, Select i innych metod, które na koniec wygenerują SQL ze wszystkich tych warunków
  • Jeśli tylko filtrujesz encje do wyświetlenia, możesz użyć AsNoTracking() w celu poprawy wydajności
  • Wywołanie bazy danych zostanie wykonane dopiero wtedy, gdy kod, który piszemy, wymaga wyników. Dzieje się tak na przykład, gdy używamy ToListAsync
  • Wszystkie zmiany, które wprowadzamy, należy zapisać za pomocą SaveChangesAsync, aby je zapisać w bazie danych

To tylko kilka punktów, o których należy pamiętać, ale jest jeszcze wiele rzeczy dziejących się pod spodem, o których warto wiedzieć. To wprowadzenie wystarczy jednak na początek i jest więcej niż wystarczające, aby samodzielnie zacząć pracę z Entity Framework Core.

Podsumowanie

Schludnie i wygodnie! Entity Framework Core jest idealny do prawie każdego prostego użycia bazy danych. Jestem pewien, że uznasz jego możliwości za przydatne i intuicyjne.

Cały kod opublikowany w tym poście jest dostępny na moim GitHub, więc możesz go dowolnie ściągać i modyfikować. Zerknij także na post jak uruchomić projekt PrimeHotel: PrimeHotel – jak uruchomić projekt

Dzięki za przeczytanie, daj mi znać, jeśli podoba Ci się ten post 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *