Pobranie danych za pomocę procedury składowanej w Entity Framework Core 5

Procedury składowane są integralną częścią każdej bazy danych MS SQL. Są idealne do opakowania skomplikowanego kodu SQL w obiekt bazy danych, którego możemy ponownie użyć. Jak wykonać procedurę składowaną, która zwraca dane w Entity Framework Core 5? W moim ostatnim poście: Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core pokazałem, jak uruchomić procedurę składowaną. Jednak pobranie danych… Continue reading Pobranie danych za pomocę procedury składowanej w Entity Framework Core 5

Select data with a stored procedure with Entity Framework Core 5

Stored procedures are an integral part of any MS SQL database. They are perfect to wrap complicated SQL into a database object, that we can reuse. How to execute a stored procedure that returns data in Entity Framework Core 5? In my last post: Execute a stored procedure with Entity Framework Core 5 I showed how… Continue reading Select data with a stored procedure with Entity Framework Core 5

Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core

Procedury składowane są integralną częścią każdej bazy danych MS SQL. Są idealne do opakowania skomplikowanego kodu SQL w obiekt bazy danych, którego możemy ponownie użyć. Jak wykonać procedurę składowaną w Entity Framework Core 5? Przekonajmy się. Dodanie procedury składowanej Przede wszystkim musimy dodać procedurę składowaną. Najlepszym sposobem na to jest dodanie migracji bazy danych z… Continue reading Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core

Execute a stored procedure with Entity Framework Core 5

Stored procedures are an integral part of any MS SQL database. They are perfect to wrap complicated SQL into a database object, that we can reuse. How to execute a stored procedure in Entity Framework Core 5? Let’s have a look. Adding a stored procedure First of all we need to add a stored procedure.… Continue reading Execute a stored procedure with Entity Framework Core 5