Jak stworzyć pakiet NuGet wspierający wiele frameworków

Praca z .NET Standard to przyjemność. Ten framework jest ciekawy, zwięzły, niezwykle czytelny i prosty. Jako programista chciałbym pracować tylko z kodem .NET Core lub .NET Standard. Czasami jednak trzeba wspierać również stary .Net Framework. Jak stworzyć pakiet NuGet, który może być używany przez obie strony? Przykład z życia wzięty Jestem autorem i programistą prostego… Continue reading Jak stworzyć pakiet NuGet wspierający wiele frameworków

How to create a NuGet package targeting multiple frameworks

Working with .NET Standard is a pleasure. It’s fun, it’s short, it’s amazingly readable and concise. As a developer, I would like to work only with .NET Core or .NET Standard code. However, sometimes you need to support the old .Net Framework as well. How to create a NuGet package, that can be used by… Continue reading How to create a NuGet package targeting multiple frameworks