Dodawanie dużej ilości elementów przy pomocy Entity Framework Core 5

MS SQL Server umożliwia szybkie wstawianie dużych ilości danych. Nazywa się ono kopią zbiorczą (ang. bulk copy) i jest wykonywane przez klasę SqlBulkCopy. Porównałem już, jak szybko działa ta klasa w porównaniu z EF Core 5 w tym poście: https://www.michalbialecki.com/2020/05/06/entity-framework-core-5-vs-sqlbulkcopy/, ale tym razem chcę sprawdzić coś innego – bibliotekę linq2db. Czym jest Linq2db Sprawdźmy, jak Linq2db… Continue reading Dodawanie dużej ilości elementów przy pomocy Entity Framework Core 5

Bulk copy with Entity Framework Core 5

MS SQL Server provides functionality to quickly insert large amounts of data. It is called Bulk Copy and is performed by SqlBulkCopy class. I already compared how fast is it compared to EF Core 5 in this post: https://www.michalbialecki.com/2020/05/03/entity-framework-core-5-vs-sqlbulkcopy-2/, but this time I want to check something different – linq2db library. What is Linq2db Let’s… Continue reading Bulk copy with Entity Framework Core 5