Widoki w Entity Framework Core 5

Widok w kontekście baz danych jest wirtualną tabelą opartą na zestawie wyników uzyskanych przez wykonanie zapytaniem SQL. Są one zwykle używane jako obiekty tylko do odczytu, które są zoptymalizowane pod kątem dostarczania danych dla danego scenariusza. Entity Framework Core 5 obsługuje widoki, a w tym artykule pokażę, jak to działa. Dodanie widoku Pierwszą rzecz jaką… Continue reading Widoki w Entity Framework Core 5

Working with views in Entity Framework Core 5

In SQL, a view is a virtual table based on the result-set of an SQL statement. They are typically used as read-only objects that are optimized to provide data for a given scenario. Entity Framework Core 5 can handle views and in this article, I’m going to show you how. Adding a view First of… Continue reading Working with views in Entity Framework Core 5