Tag Archives: efcore

Przydatne polecenia SQL podczas pisania migracji w EF Core 5

Entity Framework Core 5 to świetny ORM i uwielbiam jego wydajność oraz zwięzłość. Po włączeniu mechanizmu migracji można wygenerować następną migrację na podstawie zmian poczynionych w modelu. To bardzo użyteczne, ale jeśli chodzi o inne obiekty bazy danych, musisz poradzić sobie samemu. To znaczy – nadal możesz korzystać z migracji, ale musisz sam wymyślić instrukcję SQL. Rzućmy okiem na kilka fajnych instrukcji, których możesz użyć z bazą danych SQL Server.

CREATE OR ALTER

Jest to bardzo potężne polecenie, które dosłownie sprawdza, czy obiekt bazy danych istnieje i zmienia go lub tworzy nowy na podstawie tego faktu.

Więc zamiast pisać takie polecenie:

IF OBJECT_ID('UpdateProfilesCountry', 'P') IS NOT NULL
DROP PROC UpdateProfilesCountry
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
  @StardId int
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
END

Mogę użyć CREATE OR ALTER, w ten sposób:

CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateProfilesCountry]
  @StardId int
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @StardId
END

Dodatkowo, CREATE OR ALTER nie resetuje uprawnień, więc nie musisz ich ponownie dodawać, co byłoby konieczne w przypadku pierwszego skryptu.

CREATE OR ALTER może być używany z następującymi obiektami:

 • STORED PROCEDURES (w tym skompilowane natywnie)
 • FUNCTIONS (Transact-SQL, w tym skompilowane natywnie)
 • TRIGGERS
 • VIEWS

Inne obiekty bazy danych, takie jak tabele lub indeksy, nie mogą być obsługiwane za pomocą tej instrukcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym poście Microsoft-u.

Uwaga: CREATE OR ALTER jest dostępne w SQL Server od wersji 2016 SP1.

DROP IF EXISTS

DROP IF EXISTS to przydatna instrukcja, której można użyć w przypadku wielu obiektów bazy danych. Sprawdzi, czy obiekt istnieje, a jeśli tak, usunie go – wszystko w jednej instrukcji.

Zamiast pisać następujące polecenie:

IF OBJECT_ID('dbo.Products', 'U') IS NOT NULL 
 DROP TABLE dbo.Products; 

Mogę napisać takie, jednolinijkowe

DROP TABLE IF EXISTS dbo.Products

Czyste i proste. DROP IF EXISTS będzie działać dla wielu obiektów bazy danych, takich jak:

 • AGGREGATE
 • ASSEMBLY
 • VIEW
 • DATABASE
 • DEFAULT
 • FUNCTION
 • INDEX
 • PROCEDURE
 • ROLE
 • RULE
 • SCHEMA
 • SECURITY POLICY
 • SEQUENCE
 • SYNONYM
 • TABLE
 • TRIGGER
 • TYPE
 • USER
 • VIEW

Możesz przeczytać o tym więcej w tym poście Microsoft-u. Zwróć uwagę także, że DROP IF EXISTS jest dostępna w SQL Server od wersji 2016.

Mam nadzieję, że ci się spodoba, może masz jakieś instrukcje SQL, które uznasz za przydatne w pracy? Daj mi znać lub zostaw komentarz. Pozdro! 😉