Wykonanie polecenia SQL w Entity Framework Core 5

Entity Framework Core 5 to lekki, rozszerzalny i wieloplatformowy ORM typu open source. Jest łatwy w zastosowaniu i sprawia, że dostęp do bazy danych jest bardzo prosty. Jednak czasami praca z tabelami i widokami po prostu nie wystarczy. Jak wykonać surowy skrypt SQL za pomocą Entity Framework Core 5? Dowiedzmy Się.

Wykonanie polecenia SQL

Uruchomianie SQL bez mapowania wyniku jest dość proste. Spójrz na ten przykład:

var sql = "UPDATE Profiles SET Country = 'Poland' WHERE LEFT(TelNo, 2) = '48' AND Id > @p0";
await primeDbContext.Database.ExecuteSqlRawAsync(sql, parameters: new[] { minimalProfileId.ToString() });

Ten kod SQL aktualizuje kolumnę Country na podstawie TelNo dla profili z identyfikatorem wyższym niż podany. To tylko kilka linijek kodu i działa idealnie! Pokazuje również, jak możemy przekazać parametr do polecenia SQL, ale możesz także sformatować go za pomocą nawiasów klamrowych.

Wykonanie procedury składowanej

Procedura składowana jest doskonałym przykładem kodu SQL, który możesz chcieć uruchomić bezpośrednio w bazie danych, ale zachować SQL po stronie bazy danych. Załóżmy, że masz już procedurę składowaną o nazwie UpdateProfilesCountry z jednym parametrem. Jeśli chcesz go po prostu wykonać, możesz napisać taki kod:

await primeDbContext.Database.ExecuteSqlRawAsync(
  "UpdateProfilesCountry @p0",
  parameters: new[] { minimalProfileId.ToString() });

Nie musimy mapować wyników, więc możemy użyć metodyDbContext.Database.ExecuteSqlRawAsync i przekazać potrzebne parametry.

Jeżeli interesuje Cię ten proces dokładnie, na przykładzie, to opisałem to wszystko tutaj: Wykonanie procedury składowanej w Entity Framework Core.

Wykonanie procedury składowanej z wynikiem

Podczas gdy procedura składowana lub zwykłe polecenie SQL można wykonać bezpośrednio na poziomie bazy danych, zwrócenie wyniku jest nieco bardziej skomplikowane. Przede wszystkim musisz dodać model nie posiadający klucza, aby zmapować wyniki. Powiedzmy, że mamy procedurę składowaną GetGuestsForDate i chcielibyśmy zwrócić model o nazwie GuestArrival.

[Keyless]
public class GuestArrival
{
  public string Forename { get; set; }

  public string Surname { get; set; }

  public string TelNo { get; set; }

  public DateTime From { get; set; }

  public DateTime To { get; set; }

  public int RoomNumber { get; set; }
}

Musimy także dodać kolekcję do naszej klasy PrimeDbContext.

public class PrimeDbContext : DbContext
{
  public PrimeDbContext(DbContextOptions<PrimeDbContext> options)
    : base(options)
  {
  }

  // from stored procedures
  public virtual DbSet<GuestArrival> GuestArrivals { get; set; }
}

Teraz możemy iść dalej i użyć go. Oto, jak możemy to osiągnąć:

var guests = primeDbContext.GuestArrivals.FromSqlRaw($"GetGuestsForDate '{date}'").ToList();

A jeśli umieszczę go w moim projekcie API, zmapuje wyniki na encje:

Zauważ, że aby odwzorować wyniki na obiekty, musimy użyć kolekcji DbSet.

Jeśli chcesz uzyskać pełny obraz, przeczytaj osobny artykuł: Pobranie danych za pomocę procedury składowanej w Entity Framework Core 5

Podsumowanie

Wykonanie polecenia SQL w Entity Framework Core 5 jest nie tylko możliwe, ale także zaskakująco łatwe. Możesz wykonywać SQL na poziomie bazy danych, ale jeśli zależy Ci na zwracanym rezultacie, musisz dodać DbSet reprezentujący Twoje wyniki.

Cały zamieszczony tutaj kod można znaleźć na moim GitHubie, czeka żeby z nim poeksperymentować 🙂

Pozdrawiam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *