ASP.NET Core in .NET 5 – wysyłanie żądania

Wysłanie żądania w programie ASP.NET Core w .NET 5 jest standardową operacją, którą można dość łatwo wykonać. Jednak szczegóły mają znaczenie w tym przypadku i pokażę Wam najlepsze praktyki. Przyjrzymy się również niektórym zaawansowanym funkcjom, aby uzyskać pełny ogląd sytuacji. Żądania do prawdziwego API W tym artykule będę korzystać z bezpłatnej usługi dostępnej w Internecie… Continue reading ASP.NET Core in .NET 5 – wysyłanie żądania

ASP.Net Core in .NET 5 – przekazywanie parametrów do akcji

Przekazywanie parametrów do akcji jest istotną częścią budowania RESTful Web API. ASP.NET Core, który został wydany jako część .NET 5 oferuje wiele sposobów przekazywania parametrów do metod reprezentujących punkty końcowe. Zobaczmy, jakie one są. Przekazywanie parametrów jako część URL Podczas przekazywania parametru w adresie URL musisz zdefiniować routing, który zawierałby parametr. Spójrzmy na przykład:

Continue reading ASP.Net Core in .NET 5 – przekazywanie parametrów do akcji